Tripplar (Blocket)
S
pelet med Lyckonumret som tiodubblar vinsten


Pris: 40 kr/block
 

Det är tio blad i detta häfte som vart och ett är ett eget bingospel. Tripplar (Blocket) indleder spelkvällen och vi spelar blad 1-7 innan vi tar paus. Efter pausen fortsätter spelkvällen med de övriga tre spelen i Tripplarna (Blocket) (blad 8-10).

Vi inleder kvällen med att en av våra gäster får dra ett lyckonummer som ger dubbel vinst om man får bingo på det dragna numret.

Varje ruta är ett spelfält. Endast vågräta rader ger bingo.
 

Vinstplanen för vart och ett av dessa blad är:

En rad 300 kr (600 kr vid vinst på lyckonumret)

Två rader 500 kr (1.000 kr vid vinst på lyckonumret)

Tre rader (full bricka) 1.500 kr (3.000 kr vid vinst på lyckonumret)

 

Om ni köpt minibingo, glöm ej att öppna minibingons flik. På baksidan av denna flik döljer sig nämligen tre nummer. De nummer som ropas upp som sista nummer efter att varje trippel spelats klart duttas på fliken. När man lyckats dutta alla tre minibingonummer har man bingo. Riv inte av fliken från speltalongen. Våra kontrollanter måste kunna se att fliken hör till rätt minibingobricka.