Free-play


Pris: 20 kr/st


Free-play spelas som sista spel innan hemfärd. I Free-play (och alla andra spel som spelas på sk. Nummerbrickor) ropas "Bertil", "Ivar", "Niklas", "Gustav" och "Olov" tillsammans med tillhörande nummer ut. Free-Play arket är indelat i 3 spelfält med 5 rader i varje och sammanlagt 75 nummer. Första lodräta raden på arket innehåller numren 1 - 15, andra 16 - 30 osv.


I stället för siffran i mitten på spelfälten står det Free-Play vilket betyder att det i Niklasraden alltid saknas 3 siffror mellan 30 och 45, men i gengäld så är de redan markerade.

 

Första raden kan vara endera vågrät eller lodrät. De 4 övriga raderna kan bara vara vågräta. Samtliga rader ska vara inom samma spelfält.
 

Vinstsumman i Free-Play är: 

en, två, tre,fyra rader är 1.000 kr

fullt spelfält (fem rade) 10.000 kr