Alliansen   20 :- / styck

 

Insats bingo 50%, vilket innebär att  50% av spelets omsättning delas ut i vinster. Eftersom omsättningen varierar, varierar också vinsterna mellan olika spelkvällar.

Alliansspelet spelas på en sk. nummerbricka där utroparen säger "Bertil, Ivar, Niklas, Gustav eller Olov tillsammans med tillhörande nummer.

Nummerbrickorna (Alliansspelet resp. Free-Play spelet) är indelat i 3 spelfält med 5 rader i varje och sammanlagt 75 nummer. Första lodräta raden (kolumnen) på brickan innehåller numren 1 - 15, andra 16 - 30 osv.

Enkelraden utfaller med vinst på såväl en vågrät som en lodrät rad.
Resterande 4 vinstrader utfaller endast på vågräta rader.
Samtliga rader skall vara inom samma spelfält

SUPERCHANSEN  är en extra vinstchans på detta spel och innebär att full bricka på 48 drag eller mindre alltid ger 44.000:-. Antalet drag för denna vinst ökas med ett drag per spelkväll som superchansen inte går ut.